Betalingsvoorwaarden

 

Declaraties worden digitaal aangeleverd aan de betreffende verzekeraar. Hierbij hanteren wij de landelijk afgesproken tarieven voor fysiotherapie die uw (aanvullende) verzekering aan ons vergoedt.

 

Bij geen of onvoldoende aanvullende verzekering hanteren wij de tarieven van de praktijk. Deze kunt u terugvinden op de prijslijst in de praktijk of op onze website. U ontvangt dan hiervoor een nota van onze praktijk.

 

Betaling dient te geschieden binnen uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op ons bankrekeningnummer.

 

Als u zich niet 24 uur van te voren afmeldt, zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen. Gelieve uzelf telefonisch of persoonlijk in de praktijk af te melden.