KNGF

 

Het KNGF behartigt voor ruim 20.000 aangesloten fysiotherapeuten de belangen op beroepsinhoudelijk, sociaal-maatschappelijk en economisch gebied.

 

Al sinds 1889 fungeert het KNGF als beroepsorganisatie voor fysiotherapeuten uit diverse werkvelden. Het grootste aantal leden is in loondienst of vrijgevestigd; een kleine groep is student, waarnemer, werkzaam in het buitenland en niet-praktiserend.

 

Het KNGF geeft twee bladen uit. FysioPraxis en het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie.

 

De website is voornamelijk gericht op het informeren van de leden van het KNGF. Niet-leden kunnen hier terecht voor onder meer informatie over het KNGF als organisatie en over het openbare kwaliteitsprogramma van het KNGF.