NVMT

 

De Manueel Therapeuten zijn georganiseerd in de Nederlands Vereniging voor Manuele Therapie ( NVMT ). Het NVMT is als beroepsinhoudelijke vereniging aangesloten bij het KNGF. Via de website kunt u informatie vinden wat Manuele Therapie precies betekent. De Manueel Therapeuten in onze praktijk zijn opgeleid aan de Universiteit van Brussel en SOMT Amersfoort.