Geriatrische fysiotherapie

De geriatriefysiotherapeut is gespecialiseerd in het adviseren, behandelen en begeleiden van ”ouderen”.

Het aantal beperkingen en stoornissen ten gevolge van leeftijd gerelateerde veranderingen neemt met de jaren toe. Meer dan 20% van de mensen boven de 65 jaar geeft aan problemen met mobiliteit en functionaliteit te hebben.

Er zijn veel mogelijkheden om vitaal ouder te worden.

De geriatriefysiotherapeut is de meest voor de hand liggende deskundige om het functiebehoud en functieherstel van ouderen op een deskundige wijze te begeleiden. Daarvoor is grondige kennis noodzakelijk van diverse aspecten die een rol (kunnen) spelen in het leven van de ouder wordende mens en van invloed zijn op behandeling en begeleiding.

 

De geriatriefysiotherapeut is tevens deskundig op het gebied van geriatrische ziektebeelden zoals:

 • Gevolgen van een beroerte (CVA)
 • Perifeer vaatlijden
 • MS, Parkinson
 • Oedeem (dikke benen)
 • Decubitus
 • Osteoporose
 • COPD
 • Dementie
 • Amputaties
 • Reumatische aandoeningen en artrose
 • Nieuwe gewrichten zoals o.a. nieuwe heup, nieuwe knie
 • De gevolgen van diabetes

 

Voor meer informatie klik hier voor de folder