Oncologische fysiotherapie

BEHANDELING

Oncologiefysiotherapie is een specialisatie binnen de reguliere fysio- therapie. Ze richt zich specifiek op het behandelen van bewegings- problemen ten gevolge van de kanker zelf of ten gevolge van de medische behandeling van de kanker.

Voorbeelden van problemen zijn pijn, spanningsklachten, stug littekenweef- sel, huidveranderingen, stijfheid van gewrichten en spieren, lymfoedeem (vochtophoping), spierzwakte, conditieverlies en vermoeidheid.

DESKUNDIGHEID

De oncologiefysiotherapeut is een gespecialiseerde fysiotherapeut die zich bezig houdt met de fysiotherapeutische behandeling van het coachen van patiënten met kanker. Hij of zij heeft gedurende een twee jarige post-HBO opleiding de kennis, de vaardigheden en de competenties verworven die nodig zijn bij de (complexe) problematiek van deze patiëntengroep.

Om de oncologische patiënt goed te kunnen begeleiden, is kennis van de ziekte, de medische behandelingen en de gevolgen daarvan van belang. De oncologiefysiotherapeut is op de hoogte van de mogelijkheden en de beperkingen van de onmogelijkheden van de fysiotherapeutische behande- ling bij mensen met kanker. Hij of zij weet wanneer een patiënt in aanmerking komt voor oncologiefysiotherapie. Hij of zij heeft de vaardigheid om goed met alle andere betrokken partijen te kunnen communiceren.

Voor meer informatie klik hier voor de folder